John Bradshaw – Powrót do swego wewnętrznego domu

W książce Powrót do swego wewnętrznego domu John przedstawia nowy sposób nawiązania kontaktu z wewnętrznym dzieckiem, odnalezieniem go, odzyskaniem i otoczeniem opieką. Jeśli pragniesz doświadczyć przemiany, musisz wykonać wskazaną tu pracę. Zapewniam że przemiana nadejdzie 🙂

Decyzja, by wykonać pracę z książki, musi zostać podjęta przez dojrzałą część twojej osobowości. Jeśli cofniesz się do swojego dzieciństwa, twoje dorosłe ja nadal będzie dokładnie wiedzieć, gdzie jesteś i co robisz. Twoje wewnętrzne dziecko będzie doświadczało wszystkiego tak, jak doświadczyłeś tego w dzieciństwie, lecz teraz obecne będzie również twoje dorosłe ja, które ochroni twoje dziecko i udzieli mu wsparcia podczas pracy nad jego ważnymi, dotychczas nierozwiązanymi problemami.

Książka Powrót do swego wewnętrznego domu składa się z 4 części. Każdy rozdział zawiera kwestionariusz z listą pytań, które pomogą ci określić, czy potrzeby twojego wewnętrznego dziecka na kolejnych etapach rozwoju zostały zaspokojone. Następnie autor przedstawił ćwiczenia, jakie stosuje podczas warsztatów, które pomogą ci odzyskać twoje wewnętrzne dziecko na każdym etapie rozwoju.

W pierwszej części jest mowa o tym, w jaki sposób twoje cudowne dziecko straciło swą cudowność i jak krzywdy doznane w dzieciństwie wpływają na twoje obecne życie.

W drugiej części omówione zostały poszczególne okresy rozwojowe dzieciństwa, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb, których zaspokojenie jest niezbędne do zdrowego rozwoju.

W części 3 przedstawione są ćwiczenia korygujące, które mają pomóc twojemu dziecku rozwinąć się i rozkwitnąć: nauczą cię skutecznych metod, jak skłonić innych dorosłych do zaspokajania potrzeb twojego wewnętrznego dziecka, a także pomogą zbudować wokół niego bariery ochronne w trakcie tworzenia wzajemnej bliskości. Dowiesz się, w jaki sposób ty sam możesz stać się opiekuńczym rodzicem, którego brakowało ci w dzieciństwie. A gdy nauczysz się sam otaczać siebie rodzicielską opieką, porzucisz próby rozwiązywania problemów przeszłości przez wyznaczanie roli rodzicielskiej innym ludziom.

W 4 części książki autor przedstawił, jak wyłania się cudowne dziecko po naprawieniu jego krzywd. Poznasz metody docierania do niego i przekonasz się, jaką twórczą i przeobrażającą energię wnosi ono w twoje życie. Cudowne dziecko jest tą częścią ciebie, która najbardziej przypomina Stwórcę. Może doprowadzić do bezpośredniego kontaktu z twoim niepowtarzalnym ja i z Bogiem, jakkolwiek Go rozumiesz.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *