Gdzie szukać pomocy ?

Gdańsk
Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

ul. Zakopiańska 37
80-142 Gdańsk
wejście od ul. Kartuskiej 57

email: wotuaiw@ima.pl


Gdynia
PRZYCHODNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

ul. M. Reja 2a
81-441 Gdynia
Tel/fax: 0-58-621-61-35

e-mail: narko@opitu.pl